TDC

Insikt:

Sveriges IT-chefer har länge kämpat med att digitalisera sin verksamhet och samhället i stort. Att som en av de ledande leverantörerna till stora företag och offentlig sektor då använda sin röst för att bara sälja produkter och tjänster är varken särskilt lyhört eller framgångsrikt. För att möta IT-chefernas faktiska utmaningar, vände vi oss istället till några av de främsta forskarna i landet för att ta tillvara på deras insikter om framtidens arbetsliv och låta dem visa rätt väg framåt.

Kreativt koncept:

Kontorsrevolutionen.