Cancerfonden

Insikt:

En tredjedel av alla svenskar får cancer under sin livstid. Men konsekvensen av det är att alla andra människor också drabbas, eftersom familj, vänner, kollegor och andra närstående blir indirekta offer för sjukdomen. Genom att kommunicera att cancer kommer att drabba oss alla förr eller senare, ökade vi medvetenheten och därmed givarbenägenheten till Cancerfondens insamlingar.

Kreativt koncept:

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.